Patronka dnia – błogosławiona Bolesława Lament

Bolesława Lament urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Głęboko przejęta brakiem jedności Kościoła, w 1905 roku założyła w Mohylewie na Białorusi Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, wyznaczając mu za cel szczegółowy działalność zmierzającą do zjednoczenia chrześcijan i umacnianie w wierze katolików. Odznaczała się wielką miłością Eucharystii i Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz ogromną żarliwością apostolską i ekumeniczną. Zmarła w Białymstoku 29 stycznia 1946 roku.

Spotkanie w miesiącu lutym

Kolejne spotkanie naszego Duszpasterstwa odbędzie się w drugą niedzielę lutego (8.02.). Rozpocznie się ono Mszą św. w Duomo, w Porcia o godz. 15.00. Następnie udamy się do Oratorium na drugą lekcję tańców: poloneza i krakowiaka – przy wtórze pięknej polskiej muzyki, wyśmienitych wypieków oraz dobrej, włoskiej kawy.

Zapraszamy serdecznie do udziału!